Primăria Cătina județul Cluj

Hotărârile Autorității Deliberative (2017)

22/12/2017 Hotararea privind casarea si scoaterea din inventar bunuri

22/12/2017 Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta

22/12/2017 Hotararea privind actualizarea si aprobarea domeniului public

22/12/2017 Hotararea privind aprobarea retelei scolare 2018-2019

22/12/2017 Hotararea privind decontarea biletelor de calatorie cadre didactice

20/12/2017 Hotararea privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

24/11/2017 Hotararea privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

24/11/2017 Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta

24/11/2017 Hotararea privind decontarea biletelor de calatorie cadre didactice

24/11/2017 Hotararea privind aprobarea sumei de 4000 lei pentru pomul de iarna

24/11/2017 Hotararea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018

27/10/2017 Hotararea privind trecerea în administrarea Companiei de apa Somes SA , statia de pompare

27/10/2017 Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta

27/10/2017 Hotararea privind numirea unei persoane pentru amenajamente pastorale

27/10/2017 Hotararea privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

27/10/2017 Hotararea privind decontarea biletelor de calatorie cadre didactice

20/10/2017 Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici modernizare strazi Feldioara

29/09/2017 Hotararea privind desemnarea consilierului local în CA a scolii

29/09/2017 Hotararea privind aprobarea executarii lucrarilor pe domeniul public pentru gradinita

29/09/2017 Hotararea privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice

29/09/2017 Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta

29/09/2017 Hotararea privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

29/09/2017 Hotararea privind decontarea biletelor de calatorie cadre didactice

25/08/2017 Hotararea privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantare

25/08/2017 Hotararea privind aprobarea valorii de investitie gradinita

25/08/2017 Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta

25/08/2017 Hotararea privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

21/07/2017 Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta

21/07/2017 Hotararea privind stabilirea salariilor începând cu data de 1 iulie 2017

21/07/2017 Hotararea privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea Fiii satului

21/07/2017 Hotararea privind aprobarea unor sume familiilor 50 de ani casatorii

29/06/2017 Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta

29/06/2017 Hotararea privind incheierea unui contract prestari servicii topograf

29/06/2017 Hotararea privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

29/06/2017 Hotararea privind decontarea biletelor de calatorie cadre didactice

26/05/2017 Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta

26/05/2017 Hotararea privind aprobarea sumei de 4000 lei premiere elevi

26/05/2017 Hotararea privind decontarea biletelor de calatorie cadre didactice

28/04/2017 Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta

28/04/2017 Hotararea privind repartizarea si închirierea păsunilor prin licitatie

28/04/2017 Hotararea privind decontarea biletelor de calatorie cadre didactice

24/03/2017 Hotararea privind rectificarea HCL nr.17/2017

24/03/2017 Hotararea privind rectificarea HCL nr.15/2017

24/03/2017 Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta

24/03/2017 Hotararea privind modificarea anexei nr.4 al HCL nr.75/2016

24/03/2017 Hotararea privind însusirea variantei finale a stemei comunei Catina

24/03/2017 Hotararea privind aprobarea unor suprafete de teren prin licitatie

24/03/2017 Hotararea privind stabilirea unor masuri de gospodarire 2017

24/03/2017 Hotararea privind decontarea biletelor de calatorie cadre didactice

24/03/2017 Hotararea privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

24/02/2017 Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta

24/02/2017 Hotararea privind modificarea art.1 al HCL nr.17/2017

24/02/2017 Hotararea privind revocarea HCL nr. 87/ 2016

24/02/2017 Hotararea privind aprobarea închirierii prin licitatie publica teren RDS

24/02/2017 Hotararea privind aprobarea organigramei si statului de functii

24/02/2017 Hotararea privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari L.416/2001

24/02/2017 Hotararea privind aprobarea domeniului public la 31.12.2016

24/02/2017 Hotararea privind decontarea biletelor de calatorie cadre didactice

03/02/2017 Hotararea privind aprobarea modificarii inventarul domeniului public

27/01/2017 Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta

27/01/2017 Hotararea privind aderarea com. Catina la serviciul tehnic în cadrul ADI Campia Transilvaniei

27/01/2017 Hotararea privind stabilirea chiriei pentru spatiu d-lui Tobias Iosif

27/01/2017 Hotararea privind aprobarea cheltuielilor pentru targul de tara

27/01/2017 Hotararea privind decontarea biletelor de calatorie cadre didactice

27/01/2017 Hotararea privind desemnarea primarului in cadrul Asociatiei ECO-METROPOLITAN

27/01/2017 Hotararea privind aprobarea programul de investitii 2017

27/01/2017 Hotararea privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar

09/01/2017 Hotararea privind acoperirea deficitului din excedent 2016